Vánoční stromek je jak dítě

Pěstování vánočních stromků je pro mnohé na první pohled dobrý byznys. Je to skutečně tak? Vypadá to jednoduše: na poli zasázím stromky, necháme je růst, a když si samy dorostou potřebné výšky, pokácím je, někde vystavím a lidé si je přijdou koupit. Zní to jednoduše. Jenže, jak se říká, není

Dáváme lesu více prostoru

Že lesy nejsou jen na houby, ví lidstvo po tisíciletí. Dřevo se v lesích těžilo od nepaměti a jen díky lesníkům na vykácené pasece vyroste les nový. I když to nemusí být na první pohled zřejmé, lesů v České republice přibývá. Také o dřevo je stále větší zájem. Ale lesy tu nejsou

Přichází doba dřevěná. Někoho to možná překvapí

„To víte, doba dřevěná je doba dřevěná.“ Takhle by asi pochvalně mručel neandrtálec z Macha a Šebestové, kteří by mu nadšeně přikyvovali, jelikož si stejně jako my můžou užívat lesů, které po několik generací zušlechťují lesáci, lesníci, vědci a tisíce dalších milovníků zelených tišin. A stále víc a víc. Víte,

Lesů v ČR přibývá

Za posledních 90 let se plocha lesů v ČR zvýšila o 288 tisíc hektarů – to je 4x více než rozloha NP Šumava a téměř 6 x více než rozloha Prahy. V České republice máme jen lesy, které vysadil člověk. Většina z nás do nich chodí na procházku či na houby, odpočinout

Vysadit. Pečovat. Pokácet. Vysadit… Už stovky let.

I kácení je péče o les. Zemědělec sklidí každý rok v létě obilí. Sadař sbírá na podzim jablka. Rybář vyloví před Vánoci rybník. A lesník? Lesník kácí stromy, které zasadili jeho dědové a pradědové. A vysazuje nové. Vysazuje stromy, které budou jeho potomci kácet za 80 let. A mezitím se o