Lesů v ČR přibývá

Za posledních 90 let se plocha lesů v ČR zvýšila o 288 tisíc hektarů – to je 4x více než rozloha NP Šumava a téměř 6 x více než rozloha Prahy. V České republice máme jen lesy, které vysadil člověk. Většina z nás do nich chodí na procházku či na houby, odpočinout

Vysadit. Pečovat. Pokácet. Vysadit… Už stovky let.

I kácení je péče o les. Zemědělec sklidí každý rok v létě obilí. Sadař sbírá na podzim jablka. Rybář vyloví před Vánoci rybník. A lesník? Lesník kácí stromy, které zasadili jeho dědové a pradědové. A vysazuje nové. Vysazuje stromy, které budou jeho potomci kácet za 80 let. A mezitím se o